114 zobrazení 0 recenzí

Godzilla - text, překlad

O čem je píseň Godzilla? Podívejte na text a překlad.
klip vložil uživatel - 14.3.2020
 
Celkové hodnocení
?

Úspěšně ohodnoceno

Nahrávám...

Jaký máte na klip názor?
 
Napsat »

 

Pro možnost hodnocení klipu se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Zajímavosti


Chcete přidat nějakou zajímavost o tomto klipu do databáze? Pošlete nám ji zde.

Text:

Ugh, you're a monster I can swallow a bottle of alcohol and I'll feel like Godzilla Better hit the deck like the card dealer My whole squad's in here, walking around the party A cross between a zombie apocalypse and B-Bobby "The Brain" Heenan which is probably the Same reason I wrestle with mania Shady's in this bitch, I'm posse'd up Consider it to cross me a costly mistake If they sleepin' on me, the hoes better get insomnia ADHD, Hydroxycut Pass the Courvoisier (Hey, hey) In AA with an AK, melee, finna set it like a playdate Better vacate, retreat like a vacay, mayday (Ayy) This beat is cray-cray, Ray J, H-A-H-A-H-A Laughing all the way to the bank, I spray flames They cannot tame or placate the Monster You get in my way, I'ma feed you to the monster (Yeah) I'm normal during the day, but at night, turn to a monster (Yeah) When the moon shines like Ice Road Truckers I look like a villain outta those blockbusters Godzilla, fire spitter, monster Blood on the dance floor, and Louis V carpet Fire, Godzilla, fire, monster Blood on the dance floor, and Louis V carpet I'm just a product of Slick Rick and Onyx, told 'em lick the balls Had 'em just appalled, did so many things that pissed 'em off It's impossible to list 'em all And in the midst of all this I'm in a mental hospital with a crystal ball Tryna see, will I still be like this tomorrow? Risperdal, voices whisper My fist is balled back up against the wall, pencil drawn This is just the song to go ballistic on You just pulled a pistol on a guy with a missile launcher I'm just a Loch Ness, the mythological Quick to tell a bitch screw off like a fifth of vodka When you twist the top of the bottle, I'm a Monster You get in my way, I'ma feed you to the monster (Yeah) I'm normal during the day, but at night, turn to a monster (Yeah) When the moon shines like Ice Road Truckers I look like a villain outta those blockbusters Godzilla, fire spitter, monster Blood on the dance floor, and Louis V carpet Fire, Godzilla, fire, monster Blood on the dance floor, and Louis V carpet If you never gave a damn (Ayy), raise your hand 'Cause I'm about to set trip, vacation plans I'm on point like my index is, so all you will ever get is The motherfuckin' finger (Finger), prostate exam ('Xam) How can I have all these fans and perspire? Like a liar's pants, I'm on fire And I got no plans to retire and I'm still the man you admire These chicks are spazzin' out, I only get more handsome and flyer I got 'em passin' out like what you do when you hand someone flyers And what goes around comes around just like the blades on the chainsaw 'Cause I caught the flack, but my dollars stacked right off the bat like a baseball Like Kid Ink, bitch, I got them racks with so much ease that they call me Diddy 'Cause I make bands and I call getting cheese a cakewalk (Cheesecake, yeah) Bitch, I'm a player, I'm too motherfuckin' stingy for Cher Won't even lend you an ear, ain't even pretending to care But I tell a bitch I'll marry her if she'll bury her Face in my genital area, the original Richard Ramirez Cristhian Rivera, 'cause my lyrics never sit well So they wanna give me the chair Like a paraplegic, and it's scary, call it Hari Kari 'Cause e'ry Tom and Dick and Harry carry a Merriam motherfuckin' dictionary on 'em Swearing up and down they can spit, this shit's hilarious It's time to put these bitches in the obituary column We wouldn't see eye to eye with a staring problem Get the shaft like a steering column (Monster) Trigger happy, pack heat, but it's black ink Evil half of the Bad Meets Evil, that means take a back seat Take it back to Fat Beats with a maxi single Look at my rap sheet, what attracts these people Is my 'Gangsta Bitch' like Apache with a catchy jingle I stack chips, you barely got a half-eaten Cheeto Fill 'em with the venom and eliminate 'em Other words, I Minute Maid 'em I don't wanna hurt 'em, but I did, I'm in a fit of rage I'm murderin' again, nobody will evade I'm fittin' to kill 'em and dumpin' their fuckin' bodies in the lake Obliterating everything, incinerate a renegade I'm here to make anybody who want it with the pen afraid But don't nobody want it, but they're gonna get it anyway 'Cause I'm beginnin' to feel like I'm mentally ill I'm Attila, kill or be killed, I'm a killer bee, the vanilla gorilla You're bringin' the killer within me outta me You don't wanna be the enemy of the demon who entered me Or be on the receivin' end of me, what stupidity it'd be Every bit of me's the epitome of a spitter When I'm in the vicinity, motherfucker, you better duck Or you finna be dead the minute you run into me A hundred percent of you is a fifth of a percent of me I'm 'bout to fuckin' finish you, bitch, I'm unfadable You wanna battle, I'm available, I'm blown up like an inflatable I'm undebatable, I'm unavoidable, I'm unevadable I'm on the toilet bowl, I got a trailer full of money and I'm paid in full I'm not afraid to pull a— Man, stop Look what I'm plannin', haha

Překlad:

Fuj, ty jsi monstrum Mohu spolknout láhev alkoholu a budu se cítit jako Godzilla Lepší zasáhnout balíček jako prodejce karet Celý můj tým je tady, chodí po party Kříž mezi zombie apokalypsa a B-Bobby "The Brain" Heenan, který je pravděpodobně the Stejný důvod, proč zápasím s manií Shady je v této mrchě, jsem posse'd up Považuj to za křížení mě nákladnou chybu Pokud na mě spí, motyky lépe získejte nespavost ADHD, Hydroxycut Podejte Courvoisier (Hey, hey) V AA s AK, melee, finna to nastav jako playdate Lepší uvolnění, ústup jako vacay, mayday (Ayy) Tento rytmus je pastelka , HAHAH-A Se smíchem až do banky stříkám plameny Nemohou zkrotit ani uklidnit Monster Dostanete se mi do cesty, nakrmím vás monstrem (Jo) Jsem normální během dne, ale v noci se obraťte na monstrum (Jo) Když měsíc svítí jako Ice Road Truckers Vypadám jako darebák mimo ty trháky Godzilla, hasič, monstrum Blood na tanečním parketu a Louis V koberec Fire, Godzilla, oheň, monster Blood na tanečním parketu a Louis V koberec jsem jen produkt Slick Rick a Onyx jim řekli, že lízají koule Kdyby je jen zděsili, udělali tolik věcí, které je naštvalo Je nemožné je všechny vyjmenovat A uprostřed toho všeho jsem v psychiatrické léčebně s krystalem ball Zkus se podívat, budu zítra takhle? Risperdal, hlasy šeptají Moje pěst je sevřená dozadu proti zdi, nakreslená tužkou To je jen ta píseň, která má jít balisticky Právě jste vytáhli pistoli na chlapa s raketometem Jsem jen Loch Ness, mytologický Rychle to řeknu děvce odšroubovat jako pětinu vodky Když otočíte horní část láhve, jsem a Monster Dostanete se mi do cesty, krmím vás monstrum (Jo) Jsem normální během dne, ale v Nig ht, obraťte se na monstrum (Jo) Když měsíc svítí jako Ice Road Truckers Vypadám jako darebák mimo ty trháky Godzilla, hasič, monster Blood na tanečním parketu a Louis V koberec Fire, Godzilla, oheň, monstrum na tanečním parketu a koberec Louis V Pokud jste nikdy nic nedělali (Ayy), zvedněte ruku Protože se chystám nastavit cestu, plány dovolené jsem na místě jako můj index je, takže vše, co budete někdy dostat is ten zasraný prst (prst), zkouška prostaty ('Xam) jak mohu mít všechny ty fanoušky a potit se? jako lhářovy kalhoty, jsem v ohni a nemám žádné plány do důchodu a já stále ten muž, kterého obdivuješ Tyto kuřata jsou spazzin 'ven, já jen získat více hezký a leták mám' em passin 'ven, jako to, co děláte, když podáte někomu flyers A to, co se děje, se objevuje stejně jako čepele na motorové pile Chytil jsem ten úder, ale moje dolary se naskládaly přímo na pálku jako baseball Like Kid I hk, děvko, dostal jsem jim regály s tak snadností, že mi říkají Diddy , protože dělám kapely a říkám, že dostanu sýr na dort (Cheesecake, jo) , děvko, já jsem hráč, jsem moc zkurveně lakomý pro Cher ti ani nepůjčí ucho, ani nepředstírá, že se o to starám Ale řeknu děvce, vezmu si ji, pokud ji pohřbí Tvář v mé genitální oblasti, původní Richard Ramirez Cristhian Rivera, protože můj texty nikdy nesedí dobře tak mi chtějí dát židli jako paraplegik a je to děsivé, říkejte tomu Hari Kari 'protože e'ry Tom a Dick a Harry nosí slovník Merriam zasraný' em nadávání nahoru a dolů mohou plivat, tato sračka je veselá Je čas dát tyto mrchy do nekrologického sloupku Neviděli bychom do očí s hledícím problémem Získejte hřídel jako sloupek řízení (Monstrum) Spouštěč šťastný, zabalte teplo, ale je to černý inkoust Zlá polovina Bad Meets Evil, to znamená posadit se na zadní sedadlo Vezměte to zpět k Fat Beats vtipu ha maxi single Podívejte se na můj rapový list, co tyto lidi láká Je moje 'Gangsta Bitch' jako Apache s chytlavou jingle Skládám žetony, sotva máte napůl snědené Cheeto Naplňte je jedem a eliminujte 'em Další slova, I Minute Maid 'em Nechci jim ublížit, ale udělal jsem to, jsem v záchvatu vzteku Zase vraždím, nikdo se nevyhne Jsem fit, abych je zabil a vysypal jejich kurva 'těla v jezeře Zničit všechno, spálit odpadlíka Jsem tady, abych se každého, kdo to chce s perem, bojí Ale nikdo to nechce, ale stejně to dostanou Protože začínám cítit jako bych byl duševně nemocný jsem Attila, zabij nebo buď zabit, jsem zabijácká včela, vanilková gorila me Nebo buď na mé straně, jaká hloupost by to byla Každý kousek mě je ztělesněním spitter Když jsem v blízkosti, kurva eh, raději duck Nebo jsi mrtvý v okamžiku, kdy na mě narazíš Sto procent z tebe je pětina procenta me Jsem na tebe kurva, do prdele, děvko, jsem neomylný Chceš bojovat, Jsem k dispozici, jsem nafouknutý jako nafukovací Jsem nedebatovatelný, jsem nevyhnutelný, jsem nevyhovující Jsem na záchodové míse, mám přívěs plný peněz a jsem plně placen Nebojím se vytáhnout - Muž, stop Podívej, co plánuji, haha

Komentáře

Detaily
 
Rok vydání:
Země:
kategorie: