In These Walls - text, překlad

O čem je píseň In These Walls? Podívejte na text a překlad.
klip vložil uživatel - 18.4.2020
 
Celkové hodnocení
?

Úspěšně ohodnoceno

Nahrávám...

Jaký máte na klip názor?
 
Napsat »

 

Pro možnost hodnocení klipu se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Zajímavosti


Chcete přidat nějakou zajímavost o tomto klipu do databáze? Pošlete nám ji zde.

Text:

I feel you in these walls You're a cold air creeping in Chill me to my bones and skin I heard you down the hall But it's vacant when I'm looking in Oh, who let you in? You walk around like you own the place But you never say anything I caught you walking straight through my walls Guess it was all my fault I think I let you in Look You said I never wrote a song for you So I hope this one is haunting you You said even if it took forever That me and you would be together And I never thought that you would lie So I'll admit I took advantage of your precious time I'll admit I took advantage of you every night that I was on the road Even at home I wouldn't do you right I'll admit it, but don't think for a minute I'ma let you Convince me that what we started is finished Or for a second that I wouldn't take a bullet to the head for you Paint the bottom on my floor red for you Kissed by an angel, touched by the devil Blood from a nose red as a rose petal I think we're caught up in a power trip She my Kate Moss, I'm her Johnny Depp Light pull the fast life in the fast lane Fights in the cab, nights drinkin' champagne Ice make it last, ice for the back pain With the knife on the dash, pipe with the ashtray And we fuck with the lights on, break a lamp shade Did it twice in the room, once in the matinee, oh Hide all the fresh wounds like a band-aid With the stripes on the black suits for the campaign, oh What a damn shame King of the underworld, what a damn name 'Cause he killed all the other girls in the damn frame For a queen that he never realized had fangs Damn, do you feel what I'm sayin'? Take a knife in the back, wanna feel my pain Make a slice to the wrist to reveal those veins I could see your face, man I feel insane Never thought that I would feel like this (Yeah) Such a mess when I'm in your presence I've had enough, think you've been making me sick Gotta get you out of my system, yeah It's my house And I think it's time to get out It's my soul It isn't yours anymore It's my house And I think it's time to get out Yeah, I think it's time to get out Yeah, yeah, ooh, oh-oh Yeah, I think it's time to get out

Překlad:

Cítím tě v těchto zdech Kolem jako ty vlastníš místo Ale nikdy nic neříkáš Chytil jsem tě kráčet přímo skrz mé zdi Hádám, že to byla moje chyba Myslím, že jsem tě nechal dovnitř Look Řekl jsi, že jsem ti nikdy nenapsal píseň Takže doufám, že tohle straší you Řekl jsi, i když to trvalo navždy Že já a ty budeš spolu A nikdy jsem si nemyslel, že budeš lhát Takže přiznám, že jsem využil tvého drahocenného času Přiznám se, využil jsem tě každou noc, kdy jsem byl silnice I doma bych ti nedal pravdu to přiznám, ale nemysli ani na minutu, nechám tě přesvědčí mě, že to, co jsme začali, je hotové kulka do hlavy pro tebe Nakreslete dno na podlaze červeně na y ou Polibek anděla, dotkl se ďábla Krev z nosu červená jako růžový okvětní lístek Myslím, že jsme byli chyceni v moci výletu Ona má Kate Mossová, já jsem její Johnny Depp Světlo vytáhne rychlý život v rychlém lane Bojuje v kabině, noci pije šampaňské Led vydrží, led na bolesti zad S nožem na palubní desce, trubkou s popelníkem A šukáme se rozsvícenými světly, rozbijeme stínidlo na lampu Udělalo to dvakrát v místnosti, jednou v matiné, oh Skrýt všechny čerstvé rány jako náplast S pruhy v černých oblecích pro kampaň, oh Jaká zatracená hanba Král podsvětí, jaké zatracené jméno Protože zabil všechny ostatní dívky v ten zatracený rám Pro královnu, o které si nikdy neuvědomil, že má tesáky Sakra, cítíš, co říkám? Vezmi nůž do zad, chci cítit moji bolest Udělej plátek na zápěstí, aby odhalil ty žíly tvář, člověče, cítím se šíleně Nikdy mě nenapadlo, že se budu cítit tohle (jo) takový nepořádek, když jsem ve tvé přítomnosti už mám dost, myslím, že mi děláš špatně musím tě dostat z mého systému, jo je to můj dům a myslím, že je čas se dostat ven je moje duše Už to není tvoje Je to můj dům A myslím, že je čas vystoupit Jo, myslím, že je čas vystoupit Jo, jo, ooh, oh-oh Jo, myslím, že je čas vystoupit

Komentáře

Detaily
 
Rok vydání:
Země:
kategorie: