In These Walls - text, překlad

O čem je píseň In These Walls? Podívejte na text a překlad.
klip vložil uživatel - 18.4.2020
 
Celkové hodnocení
?

Úspěšně ohodnoceno

Nahrávám...

Jaký máte na klip názor?
 
Napsat »

 

Pro možnost hodnocení klipu se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Zajímavosti


Chcete přidat nějakou zajímavost o tomto klipu do databáze? Pošlete nám ji zde.

Text:

I feel you in these walls You're a cold air creeping in Chill me to my bones and skin I heard you down the hall But it's vacant when I'm looking in Oh, who let you in? You walk around like you own the place But you never say anything I caught you walking straight through my walls Guess it was all my fault I think I let you in Look You said I never wrote a song for you So I hope this one is haunting you You said even if it took forever That me and you would be together And I never thought that you would lie So I'll admit I took advantage of your precious time I'll admit I took advantage of you every night that I was on the road Even at home I wouldn't do you right I'll admit it, but don't think for a minute I'ma let you Convince me that what we started is finished Or for a second that I wouldn't take a bullet to the head for you Paint the bottom on my floor red for you and kissed by an angel Touched by the devil, blood from a nose, red as a rose petal I think we're caught up in a power trip She my Kate Moss, I'm her Johnny Depp Light pull the fast life in the fast lane Lights in the cab night drinkin' champagne Ice make a last ice for the back pain With the knife on the dash, pipe with the ashtray And we fuck with the lights off, break a lamp shade Did it twice in the room, once in the matinee, oh Hide all the fresh wounds like a band-aid With the stripes on the black suits for the campaign, oh What a damn shame King of the underworld, what a damn name 'Cause he killed all the other girls in the damn frame For a queen that he never realized had fangs Damn, do you feel what I'm sayin'? Take a knife in the back, wanna feel my pain Make a slice to the wrist to reveal those veins I could see your face, man I feel insane Never thought that I would feel like this (Yeah) Such a mess when I'm in your presence I've had enough, think you've been making me sick Gotta get you out of my system, yeah It's my house And I think it's time to get out It's my soul It isn't yours anymore It's my house And I think it's time to get out Yeah, I think it's time to get out Yeah, yeah, ooh, oh-oh Yeah, I think it's time to get out

Překlad:

Cítím tě v těchto zdech Jsi studený vzduch plazící se in Chill mě na mé kosti a kůži Slyšel jsem tě dole v hale Ale je to prázdné, když se dívám in Oh, kdo tě pustil? kolem, jako byste vlastnili místo Ale nikdy neřeknete nic Zachytil jsem vás, když jste šel přímo skrz mé zdi Hádám, že to byla moje chyba Myslím, že jsem vás nechal in Look Řekl jste, že jsem nikdy nenapsal píseň pro vás Takže doufám, že tohle straší you Řekl jste, i když to trvalo věčně Že já a vy budete spolu A nikdy jsem si nemyslel, že budete ležet Takže přiznávám, že jsem využil váš drahocenný čas Přiznám se, že jsem tě využíval každou noc, kdy jsem byl road I doma bych vám to neřekl správně Přiznávám to, ale nemyslím si, že na minutu nechám vás Přesvědčte mě, že to, co jsme začali, je hotové Nebo na vteřinu, že bych si nevzal kulka k hlavě pro vás Malování dna na mé podlaze červené pro y ou a políbený angel Dotknutým ďábelem, krev z nosu, červená jako růžová okvětní lístek Myslím, že jsme chyceni v energetickém trip Ona můj Kate Moss, jsem její Johnny Depp Light tahá rychlý život rychlá lane Světla v kabině v noci pít šampaňské Ice udělá poslední led pro bolesti zad S nožem na přístrojové desce, dýmkou s popelníkem A my šukáme se světly vypnutými, rozbít lampu stínem Udělal to dvakrát v místnosti, jednou v matinee, oh Skrýt všechny čerstvé rány jako band-aid S pruhy na černých oblecích pro kampaň, oh Jak zatraceně hanba Král podsvětí, jaké zatraceně jméno 'Protože zabil všechny ostatní dívky v zatraceně frame Pro královnu, kterou si nikdy neuvědomil, kdyby měl tesáky Sakra, cítíš, co říkám? Vezmi nůž do zad, chceš cítit moji bolest Udělej si plátek na zápěstí, abys odhalil tyto žíly Viděl jsem tvou obličej, člověče, cítím se šílený Nikdy jsem si nemyslel, že bych se cítil jako t jeho (Yeah) Takový nepořádek, když jsem ve vaší přítomnosti , měl jsem dost, myslím, že mě děláš nemocným Musím tě dostat z mého systému, yeah Je to můj dům A myslím, že je čas se dostat ven Je to moje soul Už to není tvoje Je to můj dům A myslím, že je čas se dostat ven Jo, myslím, že je čas se dostat ven Jo, jo, jo, ooh, oh-oh Jo, myslím, že je čas se dostat ven

Komentáře

Detaily
 
Rok vydání:
Země:
kategorie: